Få rådgivning hos os


Vi har to rådgivningstilbud; Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning, PROP. Læs mere om de to rådgivninger ved at klikke ind på siderne. 


Vi rådgiver om alt, og hvis vi ikke kan hjælpe dig, finder vi nogen, der kan.

Den Frie Rådgivning tilbyder rådgivning og vejledning til mennesker, der oplever at have behov for det. Vi arbejder ud fra en tankegang om hjælp-til-selvhjælp, og ønsker at inddrage brugeren i løsningen af deres problem.

Den Frie Rådgivning arbejder med hjælp-til-selvhjælp på flere niveauer:


Den Frie Rådgivning inddrager brugeren i løsningen af vedkommendes problem, således at brugeren måske næste gang kan løse problemet selv. Det udmønter sig i, at brugeren selv bruger computeren, skriver ansøgningerne, og måske endda ringer selv til den pågældende myndighed eller firma med vejledning fra den frivillige rådgiver. 


Den Frie Rådgivning ønsker at højne brugerens vidensniveau, således at brugeren ikke blot får ny viden om, hvordan vedkommende løser problemet, men også ny viden om hvorfor problemet er opstået. Dette nye vidensniveau giver brugeren nye ressourcer og handlemuligheder. 


Den Frie Rådgivning møder brugerne i øjenhøjde. Vi vægter det ligeværdige møde mellem brugeren og den frivillige rådgiver højt. Ved at møde brugeren der hvor vedkommende er, opbygges følelsen af selvværd og ressourcer, således at brugeren er stærkere, også mentalt og følelsesmæssigt, når brugeren går ud af Den Frie Rådgivnings dør.




Målgruppe og alder

Den Frie Rådgivning henvender sig til udsatte og marginaliserede mennesker, der er uden netværk, den fornødne viden, ressourcer eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre.


I vores ene rådgivningstilbud, Åben Rådgivning hjælper vi mennesker med at navigere i det danske samfund. Åben Rådgivnings målgruppe er alsidig og omfatter ældre pensionister, enlige mødre på overførselsindkomst samt nyligt separerede mennesker. Størstedelen af de mennesker vi møder i Åben Rådgivning har en anden etnisk baggrund end dansk.


I Den Frie Rådgivnings andet rådgivningstilbud, Privatøkonomisk Oprydning, PROP er målgruppen socialt udsatte mennesker, primært karakteriseret ved lav indkomst, høj gæld, lavt rådighedsbeløb og manglende finansiel forståelse.  


Rådgivningen udføres særligt i Vollsmose, et af Danmarks mest udsatte områder, hvor beboerne står over for udfordringer relateret til sprog, samfundsforståelse og hverdagsopgaver.

Den Frie Rådgivning søger konstant samarbejde med offentlige instanser og myndigheder for at imødekomme behovene hos denne unikke brugergruppe, hvor aldersgruppen spænder fra 18 til 99 år med en ligelig fordeling mellem kønnene.


Vi rådgiver på flere forskellige sprog for at imødekomme vores målgruppes behov, så vidt muligt.


Er du mellem 15 og 17 år?


Vi hjælper dig, så længe du har dine forældre eller en værge med, fx med:


  • At få styr på økonomien i dit fritidsjob
  • Ansøgning / forlængelse af fremmed-/konventionspas
  • Forlængelse af midlertidig opholdstilladelse
  • Ansøgning om permanent opholdstilladelse med lempeligere krav
  • Andet, hvor du har adgang gennem e-Boks

RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. De varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk.


Som medlem og akkrediteret for perioden 2023-2026 har RådgivningsDanmark kvalitetsstemplet vores arbejde gennem deres akkrediteringsforløb. Akkrediteringen viser brugere og samarbejdspartnere, at vi lever op til de fælles branchestandarder, jf. kvalitetsmodellen 3.0

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes