Er du vores ny frivillig?


Vores frivillige er foreningens største aktiv – med andre ord, ville Den Frie Rådgivning ikke eksistere uden frivillige. Derfor vil vi gerne være et attraktivt sted at være frivillig, et sted hvor de frivillige bliver værdsat, trives og får mulighed for at udvikle deres kompetencer. Vi er meget opmærksomme på at skabe gode rammer for vores frivillige. Det gør vi blandt andet på følgende måder: 


Introduktion Når du starter som frivillig, får du grundig oplæring. Forløbet strækker sig sammenlagt henover ca. 6 måneder. Først vil du komme til et 3 timers grundkursus hos en koordinator. Herefter vil du skulle følge en erfaren rådgiver i vores rådgivning 4 gange, inden du selv skal sidde med dine egne rådgivninger.  

 

Håndbog Som frivillig rådgiver får man udleveret en håndbog med information om arbejdet som rådgiver såvel som foreningens værdiggrundlag og etiske retningslinjer. 

 

Fyraftensmøder Ca. hver anden måned mødes alle frivillige til fyraftensmøde kl. 17.30 – ca. 20.00. Vi bruger tiden på at tale om, hvad der pt. sker i arbejdet, har fagligt relevante oplæg og selvfølgelig mad og hygge. 

 

Kursustilbud Vi afholder hvert år interne kurser, når der opstår et behov for mere viden på et område i forbindelse med vores arbejde. Eksempelvis har vi haft kurser i Kollegial supervision og samtaleteknik, Empowerment og kulturmøder samt Etik. Derudover har vores frivillige mulighed for gratis at deltage i kurser arrangeret af Center for frivilligt socialt arbejde. 

Mulighed for udvidelse af kompetenceområde Hvis man som frivillig har lyst til at engagere sig i andet end rådgivningsarbejdet, har vi udover bestyrelsen flere små arbejdsgrupper, der bl.a. arbejder med faglige og sociale arrangementer såvel som fundraising. 

Ulykkesforsikring Vores frivillige er dækket af en ulykkesforsikring i de timer, de udfører arbejde for Den Frie Rådgivning. 

Supervision og debriefing Efter hver endt rådgivningsdag, afholder en af medarbejderne fra sekretariatet debriefing med de frivillige, der har været på vagt. Dette er med til at sikre, at alle sager bliver vendt og at man ikke tager de tunge sager med sig hjem. Ønsker man derudover supervision står medarbejderne på sekretariatet altid til rådighed, hvis man som frivillig har behov for at vende nogle af de oplevelser, man har haft i forbindelse med rådgivningsarbejdet. 


ÅBEN RÅDGIVNING


Som frivillig rådgiver i Åben Rådgivning vil du komme til at hjælpe brugere med forskellige baggrunde med at udfylde ansøgningsskemaer, forstå breve, kontakte diverse myndigheder m.m. 

Vi forventer ikke, at du allerede har en stor viden inden for love, regler og samfundsmæssige forhold, men blot at du kan finde ud af at søge efter og finde den korrekte information på internettet. Har du interesse for dette område, sørger vi for en grundig oplæring, hvor du i oplæringsfasen sidder i rådgivningen med en erfaren rådgiver, som hjælper dig ind i rollen som rådgiver. 


Som frivillig hos os kan vi tilbyde dig:


 • Udvikling af interkulturelle kompetencer - du får masser af erfaring med at kommunikere med folk fra forskellige baggrunde.
 • Ansvar (mulighed for at deltage i div. udvalg)
 • Struktur og gode rammer
 • Indsigt i integrationsprocesser
 • Uddannelse (kurser, fyraftensmøder, mm)
 • Grundigt oplæringsforløb med sidemandsoplæring


Som frivillig hos os forventer vi at du:


 • Har interesse for socialt arbejde
 • Har lyst til at hjælpe og gøre en forskel for dine medborgere
 • Besidder tålmodighed og kan udvise empati
 • Gerne har viden inden for sociale og samfundsmæssige forhold
 • Er vant til at søge information på nettet og bruge en computer
 • Kan være frivillig op til 4 timer om ugen


PRIVATØKONOMISK OPRYDNINIG


Som frivillig gældsrådgiver i PROP vil du komme til at hjælpe brugere med forskellige baggrunde med at få et overblik over deres økonomi, og gennem forløbet give dem de nødvendige redskaber for fremadrettet at kunne administrere deres økonomi.


Dine arbejdsopgaver som frivillig gældsrådgiver bliver bl.a.:


 • at få overblik over brugerens privatøkonomi,
 • at skabe overblik over gældsposter,
 • at lægge budget
 • at at indgå afdragsordninger.
 • og søge gældssanering


For at kunne tilbyde en så kvalificeret rådgivning som muligt, søger vi især rådgivere, der er bekendt med privatøkonomiske forhold. Hvis du ydermere kan tale andre sprog end dansk, vil det være en fordel (især somalisk, arabisk, tyrkisk mv.).


Vi forventer desuden at du:

 • kan udvise empati
 • besidder tålmodighed
 • har lyst til at arbejde med etniske minoriteter


Arbejdstiden er op til 4 timer om ugen, og rådgivningen tilrettelægges og aftales i samråd med koordinatoren


Vi tilbyder løbende vores frivillige opkvalificering i form af oplæg og kurser samt mulighed for at deltage i sociale arrangementer sammen med resten af vores team.


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes