ORGANISATIONENS OPBYGNING

Den Frie Rådgivning


Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som har til formål at lave rådgivning og aktiviteter for marginaliserede borgere uden den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere. Vores mission er at rådgive alle, der oplever et behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder.


Vi arbejder med Hjælp-til-selvhjælp og har fokus på, at vores rådgivning er forebyggende, men også ressourceopbyggende. Vores mål er, at den enkelte bruger gennem foreningens rådgivningstilbud opnår ressourcer og større grad af selvhjulpenhed, således at de tager større ansvar for egen situation og vil bidrage aktivt til samfundet.


Vi har to rådgivninger; Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning (PROP) 


Organisation


Organisationen ledes af en bestyrelse, som vælges af foreningens øverste myndighed; generalforsamlingen. I det daglige ledes foreningen af et sekretariat, som har ansvaret for den daglige drift af de to rådgivninger, herunder frivilligpleje og trivsel, samt kvalitetssikring af rådgivningen.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes