Hos Den Frie Rådgivning arbejder vi ud fra en særlig tilgang til vores omverden og rådgiver derfor med udgangspunkt i hjælp-til-selvhjælp. På denne side kan du læse mere om vores vision og mission, samt vores værdier. De danner grundlaget for måden vi møder brugerne i vores rådgivning, på. 

I 2012 vandt vi Odense Kommunes Ildsjælepris og i 2019 og 2022 vandt vi Holdspillerprisen. Begge priser viser, at vores måde at møde vores brugere på, at rådgive dem og yde hjælp-til-selvhjælp på, gør en forskel. Vi er stadig i 2023 meget taknemmelige for alle tre priser. Du kan læse mere om dem nederst på denne side.

I Den Frie Rådgivning, danner vores vision, mission og vores værdier grundlaget for  vores rådgivning og alt andet arbejde vi udfører. Vision
Et samfund af forskellige mennesker med lige handlemuligheder.

Mission 
Vi rådgiver mennesker, der henvender sig med oplevelsen af et behov for rådgivning og bidrager til at opbygge deres ressourcer, forståelse for egen situation og handlemuligheder.

Værdier
De værdier vi i Den Frie Rådgivning arbejder ud fra er Forskellighed, Respekt, Ansvar & Frivillighed.

Hos Den Frie Rådgivning anerkender vi forskellighed i etnicitet, religion, sprog, køn, holdninger m.m. og ser det udelukkende som en styrke - både blandt vores brugere og vores frivillige. Vi ønsker at møde alle vores brugere og frivillige med gensidig respekt, og tror på et personligt ansvar for eget liv samt et fælles ansvar for rådgivningen. Rådgivningen i Den Frie Rådgivning er bygget op om frivillige ildsjæle, som tror på værdien i det frivillige møde mellem brugere og rådgivere. 


Værdigrundlaget for Den Frie Rådgivning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes