Om os


Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som gennem rådgivning hjælper mennesker med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. Der er to muligheder for rådgivning; Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning, som også kaldes PROP.

Vores Mission og Vision


Vision
Et samfund af forskellige mennesker med lige handlemuligheder.

Mission 
Vi rådgiver mennesker, der henvender sig med oplevelsen af et behov for rådgivning og bidrager til at opbygge deres ressourcer, forståelse for egen situation og handlemuligheder.

Vores Værdier

Hele foreningens arbejde hviler på vores værdier om Forskellighed, Respekt, Ansvar og Frivillighed.

Vi  anerkender forskellighed i etnicitet, religion, sprog, køn, holdninger m.m. og ser det udelukkende som en styrke - både blandt vores brugere og vores frivillige.

Vi ønsker at møde alle vores brugere og frivillige med gensidig respekt, og tror på et personligt ansvar for eget liv samt et fælles ansvar for rådgivningen. Rådgivningen i Den Frie Rådgivning er bygget op om frivillige ildsjæle, som tror på værdien i det frivillige møde mellem brugere og rådgivere. 

RådgivningsDanmark


RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. De varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk.


Som medlem og akkrediteret for perioden 2023-2026 har RådgivningsDanmark kvalitetsstemplet vores arbejde gennem deres akkrediteringsforløb. Akkrediteringen viser brugere og samarbejdspartnere, at vi lever op til de fælles branchestandarder, jf. kvalitetsmodellen 3.0

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

unsplash